Administrator przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony informacji udzielonych podczas korzystania z naszej strony, w tym informacji zawierających Dane Osobowe, dlatego też podejmuje wszelkie niezbędne działania: techniczne i organizacyjne oraz środki zabezpieczające, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Zbierane Dane Osobowe są adekwatne w stosunku do celu w jakim są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia tego celu.

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę https://ibum.pl (dalej zwaną Platformą), przez PPF Hasco-Lek S.A. z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 242E we Wrocławiu, (dalej zwana Spółką), która jest ich Administratorem.

1.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej RODO), krajową ustawą o ochronie danych osobowych, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. z późniejszymi zmianami (zwaną dalej UEL).

 1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych na platformie

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

1. Cele statystyczne - Dane będą wykorzystywane, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora, tj. dostosowania treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.

2. W celu zapewnienia poprawnej funkcjonalności witryny.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora, tj. utrzymanie funkcjonalności witryny.

Zakres przetwarzanych danych:

a) Pliki cookies (identyfikatory plików cookies, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń)

Czas przechowywania: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 14  miesięcy.

 1. Przekazywanie Danych Osobowych

3.1. Dane Osobowe mogą być powierzane do przetwarzania innym podmiotom co wynika ze specyfiki działania Platformy. Takie przekazywanie może się odbywać jedynie po uprzednim zawarciu przez Administratora Danych Osobowych pisemnej umowy powierzenia z innym podmiotem.

3.2. W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie Dane Osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom, o ile nie wyrażą Państwo na to zgody.

 1. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Administrator wypełnia zobowiązania, które wynikają z RODO wobec osób, których dane są przetwarzane.

4.1. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych.

4.2. Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych.

4.3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

4.4. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

4.5. Ze względu na to, iż korzystamy z Google Analytics, Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://policies.google.com/privacy#infodelete.

4.6. Ww. prawa można zrealizować kierując korespondencję na adres: iod@hasco-lek.pl. Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostaną Państwo poinformowani.

 1. Cookies

5.1. Spółka podczas samego korzystania z Platformy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).

5.2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Platformę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Platformy.

5.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Platformy, podtrzymania sesji logowania na Platformie i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.

5.4. Tekst oświadczenia o wyrażeniu zgody na pliki cookies można zobaczyć w banerze na temat plików cookies. Użytkownik zawsze ma możliwość zarządzania plikami cookies – decydowania, czy w aktualnej sesji strona będzie te pliki cookies zbierała oraz do indywidualnej rezygnacji z umieszczania plików cookie oraz ze zbierania informacji do różnych celów w dowolnym momencie. W dowolnym momencie mogą Państwo także zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

5.5. Jeżeli jednak pozostaną Państwo na Platformie bez wyłączania plików cookies wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.

5.6. Na naszej Platformie stosujemy dwa rodzaje cookies, tzw. wymagane oraz opcjonalne:

a) cookies wymagane – podczas odwiedzin Platformy zostają zapisane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane;

b) cookies opcjonalne – (cookies tymczasowe) to pliki tymczasowe, generowane podczas przeglądania stron Platformy, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki (wylogowania, opuszczenia Platformy lub wyłączenia przeglądarki). Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.

5.7. Pliki cookies wykorzystywane są również przez zintegrowane z Platformą serwisy, np. Google Analytics. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.

5.8. W każdej chwili mogą Państwo zablokować przesyłanie danych do systemu statystycznego Google Analytics poprzez instalację w przeglądarce dodatku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

RodzajKategoriaCzas przechowywaniaOpis
cookielawinfo-checkbox-analyticswymagane1 rokTen plik cookie służy do przechowywania podsumowania zgody udzielonej na użycie plików cookie w kategorii "Analityczne".
cookielawinfo-checkbox-necessarywymagane1 rokTen plik cookie służy do przechowywania podsumowania zgody udzielonej na użycie plików cookie w kategorii "Analityczne".
CookieLawInfoConsentwymagane1 rokRejestruje domyślny stan przycisku odpowiedniej kategorii i status CCPA. Działa tylko w koordynacji z podstawowym plikiem cookie.
viewed_cookie_policywymagane1 rokPlik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent w celu przechowywania informacji, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.
elementorwymagane1 rokRejestruje domyślny stan przycisku odpowiedniej kategorii i status CCPA. Działa tylko w koordynacji z podstawowym plikiem cookie.
_gaanalityczne1 rok 1 miesiąc 4 dniPlik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi korzystanie z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych gości.
_ga_*analityczne1 rok 1 miesiąc 4 dniGoogle Analytics ustawia ten plik cookie do przechowywania i liczenia wyświetleń strony.
_gat_UA-*analityczne1 minutaGoogle Analytics ustawia ten plik cookie do przechowywania i liczenia wyświetleń strony.
_gidanalityczne1 dzieńGoogle Analytics ustawia ten plik cookie do przechowywania i liczenia wyświetleń strony.
CONSENTanalityczne2 lataYouTube ustawia ten plik cookie za pomocą osadzonych filmów z YouTube i rejestruje anonimowe dane statystyczne.
_lscache_varyinne2 dniPliki te przechowują informacje dotyczące zalogowanego użytkownika, jego sesji i ustawień cookie w przeglądarce.
VISITOR_INFO1_LIVEreklamowe5 miesięcy 27 dniPlik cookie ustawiany przez YouTube w celu pomiaru przepustowości, który określa, czy użytkownik otrzyma nowy, czy stary interfejs odtwarzacza.
YSCreklamowesesjaPlik cookie YSC jest ustawiany przez Youtube i służy do śledzenia wyświetleń osadzonych filmów na stronach Youtube.
 
 1. Logi serwera

6.1. Serwer na którym znajduje się strona automatycznie pobiera dane techniczne użytkowników, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

6.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania,

b) czas wysłania odpowiedzi,

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f) informacje o przeglądarce użytkownika,

g) Informacje o adresie IP.

6.3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

6.4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 1. Inne strony internetowe

7.1. W ramach Platformy mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.

7.2. Takie strony internetowe działają niezależnie od Platformy i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane.

7.3. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać.

7.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi przez inne strony.

 1. Korzystanie z wtyczek zewnętrznych serwisów

Strona internetowa może zawierać odniesienia do innych serwisów. Po kliknięciu odpowiedniego symbolu lub pełnej nazwy nastąpi przekierowanie na stronę danej usługi. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych w zewnętrznych witrynach internetowych.

 1. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.Privacy policy 

The company attaches particular importance to the respect for your privacy and the protection of the data provided through the use of the Platform, including personal data, thus taking all necessary actions under the applicable law. Your data are collected only for specific lawful purposes, and are not further processed contrary to those purposes. Additionally, the data are substantively correct and fit for the purpose of its processing for no longer than it is necessary for the purpose of their processing.

 

 1. General

1.1. This Privacy Policy sets forth the rules of collection, processing and use of data, including your personal data obtained through the www.Hasco-Lek.pl website (hereinafter referred to as “the Platform”) by PPF HASCO-LEK S.A., with its offices in Wrocław, ul. Żmigrodzka 242e, 51-131 Wrocław, being the Personal Data Administrator.

1.2. Personal data are processed by the Company pursuant to the General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 of 16th April 2016 made by European Parliament and Council of the European Union, in regards to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and rules relating to the free movement of personal data (called GDPR/RODO), and the Act on Rendering Electronic Services of 18th July 2002, with later amendments.

 

 1. Data Collection Scope and Purpose of data processing on the Platform

Statistical Analytics for the Platform visits:

Scope of data processing:

 1. a) Cookies (cookies identifiers, addresses of Internet Protocols, device identifiers).

Purpose of data processing:

 1. a) Collected logs are stored by PPF HASCO-LEK S.A. as auxiliary material being used to administer the service. Log information isn't disclosed to nobody apart from persons authorized to administrate the server. Statistics generated to help in administering can be based on logs files. Collective summaries such as statistics contain no features identifying persons visiting the service.

Legal base for processing of data:

 1. a) Personal data is processed based on the: Article 6, paragraph 1 f) GDPR - processing is necessary for the purposes of the legitimate interest of an administrator.

Your personal data will be stored for 50 months.

 

 1. Sharing Information

3.1. Personal data can be entrusted for processing to other entities, what comes from the specificity of the Platform’s functioning. It happens only after signing by the Administrator the written agreement of entrusting with some other entity.

3.2. In other cases than mentioned above and in any other form personal data cannot be revealed to other persons or other entities, if you don't give consent to it.

 

 1. How can I exercise my rights?

PPF HASCO-LEK S.A. obeys obligations coming from GDPR to the persons, whose data is processed.

4.1. You have a right to access your data, correct it, remove it or limit the processing of your personal data.

4.2. You have a right to make an objection to processing your personal information.

4.3. You have a right to transfer the data, to withdraw the agreement for processing your personal information at any moment without the influence on the legality of processing it, which happened before withdrawing the agreement.

4.4. You have the right to file a complaint to a supervisory authority, when you find processing of personal data infringing GDPR rights.

4.5. Your personal information isn’t a subject to an automated actions, including profiling.

4.6. Your personal information won't be relayed to another country/international organization.

4.7. It is possible to exercise the rights mentioned above, by sending a request to the address of the Data Protection Supervisor - iod@hasco-lek.pl. Administrator will exercise the indicated rights, unless there are circumstances authorizing the Administrator to process them, of what you will be notified.

 

 1. Technical and organizational Measures

5.1. The company applies the highest diligence to secure your data and protect it from unauthorized use.

5.2. Before getting the access to personal data all persons cooperating with the Company receive appropriate authorization and are signing the statement obliging to keep this information confidential. The company has implemented the documentation concerning the protection of personal data.

5.3. The platform possesses a technical possibility of limiting the access to personal data only to the authorized persons. 

5.4. The platform has a technical possibility of blocking the users who don’t follow the Regulations, as well as blocking the specific IP addresses in case of breach of the law or Regulations.

5.5. The platform is using back-up mechanisms.

5.6. Nonetheless, our efforts may prove insufficient, if you do not comply with the safety rules yourselves. You should especially ensure the safety of your login and password. 

 

 1. Cookies Policy

6.1. The Company does not collect any data automatically during your use of the Platform, except for the content of cookies.

6.2. Cookies are small text files created by the Platform and stored on your computer, containing certain information related to your use of the Platform.

6.3. Cookies are used for the purpose of the Platform operation and providing you with relevant information.

6.4. You can at all times disable cookies installation or remove already existing cookies in the options section of your browser. In case of problems, please use the help section of your browser or contact your browser provider.

6.5. If you stay on our Platform and do not disable cookies installation, you agree to download them.

6.6. Our Platforms uses two types of cookies: session cookies and persistent cookies:

 1. a) Persistent cookies – on visiting the Platform, they are saved on the final device for the period determined in the cookies parameters or until they are removed by a user, which allows the user to be recognized and his preferences to be saved.
 2. b) Session cookies – (temporary cookies) are temporary files, generated while browsing the Platform pages, stored until the end of a browser session (logging out, leaving the Platform or closing a browser). Without them, some applications and functions may not work correctly.

6.7. Cookies are used also by third party services integrated with the Platform, such us Google Analytics. We recommend you to read their Privacy Policy to get to know the rules on cookies files used in statistics.

6.8. If you don’t want the cookies to be saved on your computer, you should change your browser setting (art. 173 par.1 point 2 in connection with art. 173 par. 2 of Law on telecommunications). Setting that lets cookies to be used means you do agree to them.

6.9. You can at all times disable the data transfer for Google Analytics by installing in your browser plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 1. Log files

7.1. Our server automatically downloads the technical specifications of users, in particular: the used Internet protocol, IP of the device, operating systems, the type of the viewer, the number of visits and addresses of visited websites. This data is being used exclusively in order to administer the service and in order to assure the most efficient service of provided hosting services.

7.2. Browsed resources are being identified through URL addresses. Moreover, the following data may be recorded:

 1. a) time of inquiry,
 2. b) time of reply,
 3. c) host name of the customer - identification by the HTTP protocol,
 4. d) information about mistakes which appeared during the HTTP transaction,
 5. e) URL address of the page previously visited by the user (referrer link) - in case of transfer to the Service from the reference,
 6. f) information about used browser,
 7. g) Information about the IP address.

7.3. Above data isn't associated with specific persons using our Platform.

7.4. Above data can only be used for the purposes of the server administration.

 

 1. Other Websites

8.1. Links to other websites can appear within the Platform from time to time (i.e. for advertising purposes).

8.2. Such other websites are operated independently of the Platform and are in no way supervised by it.

8.3. Such other websites may follow their own Privacy Policies, which we recommend to read each time.

8.4. The Company shall not be held liable for the rules of handling the data by such other websites.

 

 1. Using Facebook social plugins

The Platform contains links to Facebook services. You will be redirected to service’s page after clicking on appropriate symbol or the full name of service. After choosing the symbol "share" and a social website you can publish some event (e.g. search result) on this website. After clicking on the link being under the text "follow us" you can follow our activity on a given page. Every social website has its own Privacy Policy. The company has no influence over collection, processing or the use of data in these websites.

 

 1. Final Provisions

10.1. To all matters not settled herein, the relevant provisions of the Polish law shall apply.

10.2. We reserve the right to amend this Privacy Policy by publication of the new version on the Platform.